Základní charakteristiky Zábřeh

 Údaj
Kód obce541 354
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 458
Orná půda (ha)1 133
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)122
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)508
Zemědělská půda (ha)1 765
Lesní půda (ha)1 041
Vodní plochy (ha)62
Zastavěné plochy (ha)120
Ostatní plochy (ha)470
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 685
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství99
Průmysl celkem339
Stavebnictví313
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel613
Doprava a skladování77
Ubytování, stravování a pohostinství170
Informační a komunikační činnosti46
Peněžnictví a pojišťovnictví61
Činnosti v oblasti nemovitostí96
Profesní, vědecké a technické činnosti359
Administrativní a podpůrné činnosti47
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání42
Zdravotní a sociální péče60
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti86
Ostatní činnosti245
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno88
podle právní formyStátní organizace16
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti184
Družstevní organizace14
Finanční podniky0
Živnostníci1 877
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání288
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy269
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 458
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem153
muži87
ženy66
Zemřelí celkem141
muži79
ženy62
Přirozený přírůstek celkem12
muži8
ženy4
Přistěhovalí celkem233
muži107
ženy126
Vystěhovalí celkem355
muži158
ženy197
Saldo migrace celkem-122
muži-51
ženy-71
Přírůstek/úbytek celkem-110
muži-43
ženy-67
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 680
ženy7 187
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 945
muži991
ženy954
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 742
ženy4 781
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 399
muži947
ženy1 452
Střední stav obyvatel k 1.7.13 994
muži6 739
ženy7 255
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem10
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)26
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)9
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 18
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení13
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services