Základní charakteristiky Vsetín

 Údaj
Kód obce541 630
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 761
Orná půda (ha)368
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)130
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)1 081
Zemědělská půda (ha)1 592
Lesní půda (ha)3 242
Vodní plochy (ha)63
Zastavěné plochy (ha)195
Ostatní plochy (ha)668
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem6 151
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství180
Průmysl celkem932
Stavebnictví746
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 396
Doprava a skladování160
Ubytování, stravování a pohostinství305
Informační a komunikační činnosti141
Peněžnictví a pojišťovnictví164
Činnosti v oblasti nemovitostí235
Profesní, vědecké a technické činnosti751
Administrativní a podpůrné činnosti91
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání139
Zdravotní a sociální péče122
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti162
Ostatní činnosti484
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno302
podle právní formyStátní organizace30
Akciové společnosti46
Obchodní společnosti638
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci4 200
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání627
Zemědělští podnikatelé59
Ostatní právní formy586
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)7
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 761
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem267
muži135
ženy132
Zemřelí celkem276
muži147
ženy129
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-12
ženy3
Přistěhovalí celkem295
muži139
ženy156
Vystěhovalí celkem445
muži216
ženy229
Saldo migrace celkem-150
muži-77
ženy-73
Přírůstek/úbytek celkem-159
muži-89
ženy-70
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 883
ženy13 934
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 831
muži1 996
ženy1 835
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 982
ženy9 228
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 776
muži1 905
ženy2 871
Střední stav obyvatel k 1.7.27 086
muži13 014
ženy14 072
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola11
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem23
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)30
Tělocvičny (vč. školních)13
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa20
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 34
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení17
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services