Základní charakteristiky Jesenice

 Údaj
Kód obce541 834
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 762
Orná půda (ha)1 630
Chmelnice (ha)29
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)183
Zemědělská půda (ha)1 893
Lesní půda (ha)1 518
Vodní plochy (ha)99
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)213
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem358
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem38
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel103
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci232
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy67
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 762
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži8
ženy9
Zemřelí celkem28
muži14
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-6
ženy-5
Přistěhovalí celkem45
muži21
ženy24
Vystěhovalí celkem99
muži51
ženy48
Saldo migrace celkem-54
muži-30
ženy-24
Přírůstek/úbytek celkem-65
muži-36
ženy-29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži830
ženy874
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem256
muži136
ženy120
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži584
ženy574
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem290
muži110
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 789
muži882
ženy907
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services