Základní charakteristiky Kolešovice

 Údaj
Kód obce541 893
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 534
Orná půda (ha)1 193
Chmelnice (ha)167
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)1 389
Lesní půda (ha)20
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)79
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem138
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem20
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci108
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 534
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži1
ženy5
Zemřelí celkem15
muži6
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-5
ženy-4
Přistěhovalí celkem22
muži11
ženy11
Vystěhovalí celkem23
muži9
ženy14
Saldo migrace celkem-1
muži2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-3
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži419
ženy403
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem121
muži70
ženy51
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži282
ženy259
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem160
muži67
ženy93
Střední stav obyvatel k 1.7.822
muži417
ženy405
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services