Základní charakteristiky Lubná

 Údaj
Kód obce542 032
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)875
Orná půda (ha)581
Chmelnice (ha)17
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)52
Zemědělská půda (ha)670
Lesní půda (ha)67
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem249
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem32
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel91
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci152
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy81
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 875
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži9
ženy4
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem8
muži6
ženy2
Přistěhovalí celkem33
muži17
ženy16
Vystěhovalí celkem79
muži46
ženy33
Saldo migrace celkem-46
muži-29
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-38
muži-23
ženy-15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži528
ženy499
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem170
muži97
ženy73
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži379
ženy369
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem109
muži52
ženy57
Střední stav obyvatel k 1.7.1 057
muži546
ženy511
Průměrný věk37,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services