Základní charakteristiky Svojetín

 Údaj
Kód obce542 458
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)883
Orná půda (ha)548
Chmelnice (ha)92
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)13
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)667
Lesní půda (ha)135
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)58
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem71
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem6
Stavebnictví5
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci45
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 883
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži1
ženy5
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem0
muži-2
ženy2
Přistěhovalí celkem17
muži8
ženy9
Vystěhovalí celkem17
muži8
ženy9
Saldo migrace celkem0
muži0
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem0
muži-2
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži171
ženy173
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem60
muži31
ženy29
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži116
ženy112
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem56
muži24
ženy32
Střední stav obyvatel k 1.7.349
muži179
ženy170
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services