Základní charakteristiky Horní Lideč

 Údaj
Kód obce542 725
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)722
Orná půda (ha)269
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)13
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)157
Zemědělská půda (ha)439
Lesní půda (ha)174
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)84
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem269
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem64
Stavebnictví49
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci198
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 722
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem17
muži7
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem11
muži4
ženy7
Vystěhovalí celkem39
muži15
ženy24
Saldo migrace celkem-28
muži-11
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-32
muži-13
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži708
ženy690
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem242
muži131
ženy111
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži497
ženy473
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem186
muži80
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 423
muži714
ženy709
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services