Základní charakteristiky Hošťálková

 Údaj
Kód obce542 750
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 690
Orná půda (ha)388
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)445
Zemědělská půda (ha)863
Lesní půda (ha)1 645
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)142
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem536
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství52
Průmysl celkem165
Stavebnictví67
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel102
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci437
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 688
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži10
ženy9
Zemřelí celkem27
muži11
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-1
ženy-7
Přistěhovalí celkem37
muži16
ženy21
Vystěhovalí celkem18
muži6
ženy12
Saldo migrace celkem19
muži10
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem11
muži9
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 075
ženy1 104
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem349
muži174
ženy175
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži780
ženy755
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem295
muži121
ženy174
Střední stav obyvatel k 1.7.2 156
muži1 068
ženy1 088
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services