Základní charakteristiky České Budějovice

 Údaj
Kód obce544 256
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 560
Orná půda (ha)1 470
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)411
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)497
Zemědělská půda (ha)2 383
Lesní půda (ha)299
Vodní plochy (ha)534
Zastavěné plochy (ha)602
Ostatní plochy (ha)1 742
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem28 239
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství400
Průmysl celkem2 593
Stavebnictví3 022
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel6 291
Doprava a skladování598
Ubytování, stravování a pohostinství1 779
Informační a komunikační činnosti591
Peněžnictví a pojišťovnictví1 065
Činnosti v oblasti nemovitostí1 982
Profesní, vědecké a technické činnosti4 707
Administrativní a podpůrné činnosti637
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení24
Vzdělávání712
Zdravotní a sociální péče438
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti766
Ostatní činnosti2 200
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno519
podle právní formyStátní organizace79
Akciové společnosti283
Obchodní společnosti4 516
Družstevní organizace247
Finanční podniky0
Živnostníci17 181
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3 115
Zemědělští podnikatelé98
Ostatní právní formy3 058
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina3
Multikino1
Divadlo5
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)23
Kulturní zařízení ostatní18
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 13
Hřbitov3
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 560
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1 071
muži535
ženy536
Zemřelí celkem1 021
muži521
ženy500
Přirozený přírůstek celkem50
muži14
ženy36
Přistěhovalí celkem1 991
muži929
ženy1 062
Vystěhovalí celkem2 194
muži1 040
ženy1 154
Saldo migrace celkem-203
muži-111
ženy-92
Přírůstek/úbytek celkem-153
muži-97
ženy-56
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži44 733
ženy48 734
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem13 340
muži6 849
ženy6 491
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži30 996
ženy32 126
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem17 005
muži6 888
ženy10 117
Střední stav obyvatel k 1.7.93 559
muži44 829
ženy48 730
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola27
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)3
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)17
Střední školyobory gymnázií9
obory středních odborných škol a praktických škol17
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť7
obory nástavbového studia7
Základní umělecká škola6
Konzervatoře1
Jazyková škola3
Vyšší odborná škola6
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem48
z tohoDomovy pro seniory4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy3
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny14
Domy s pečovatelskou službou6
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)149
Tělocvičny (vč. školních)39
Stadiony otevřené5
Stadiony kryté3
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)22
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení4
Ambulantní zařízení4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé53
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost23
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa92
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 123
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty15
Ostatní samostatná zařízení60
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení13
Zařízení lékárenské péče38
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče4
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci3
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services