Základní charakteristiky Borovany

 Údaj
Kód obce544 281
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 233
Orná půda (ha)1 913
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)101
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)387
Zemědělská půda (ha)2 401
Lesní půda (ha)1 171
Vodní plochy (ha)232
Zastavěné plochy (ha)59
Ostatní plochy (ha)370
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem860
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem109
Stavebnictví125
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel155
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství53
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví35
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti89
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti72
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci629
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání89
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy82
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 233
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem48
muži26
ženy22
Zemřelí celkem44
muži26
ženy18
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem96
muži42
ženy54
Vystěhovalí celkem69
muži36
ženy33
Saldo migrace celkem27
muži6
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem31
muži6
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 959
ženy2 093
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem640
muži323
ženy317
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 417
ženy1 441
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem554
muži219
ženy335
Střední stav obyvatel k 1.7.4 015
muži1 946
ženy2 069
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)14
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services