Základní charakteristiky Hluboká nad Vltavou

 Údaj
Kód obce544 485
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 111
Orná půda (ha)1 940
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)96
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)986
Zemědělská půda (ha)3 023
Lesní půda (ha)4 892
Vodní plochy (ha)583
Zastavěné plochy (ha)80
Ostatní plochy (ha)532
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 426
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství76
Průmysl celkem160
Stavebnictví169
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel300
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství122
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví42
Činnosti v oblasti nemovitostí48
Profesní, vědecké a technické činnosti195
Administrativní a podpůrné činnosti26
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti52
Ostatní činnosti97
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti154
Družstevní organizace9
Finanční podniky0
Živnostníci943
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání144
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy125
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 111
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem38
muži16
ženy22
Zemřelí celkem50
muži28
ženy22
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-12
ženy0
Přistěhovalí celkem186
muži85
ženy101
Vystěhovalí celkem135
muži65
ženy70
Saldo migrace celkem51
muži20
ženy31
Přírůstek/úbytek celkem39
muži8
ženy31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 428
ženy2 546
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem740
muži364
ženy376
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 776
ženy1 740
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem718
muži288
ženy430
Střední stav obyvatel k 1.7.4 899
muži2 418
ženy2 481
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services