Základní charakteristiky Horní Stropnice

 Údaj
Kód obce544 515
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 996
Orná půda (ha)2 162
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)1 203
Zemědělská půda (ha)3 415
Lesní půda (ha)3 862
Vodní plochy (ha)231
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)454
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem331
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství62
Průmysl celkem44
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci237
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 996
Počet katastrů12
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce21
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem13
muži4
ženy9
Přirozený přírůstek celkem0
muži2
ženy-2
Přistěhovalí celkem41
muži19
ženy22
Vystěhovalí celkem54
muži23
ženy31
Saldo migrace celkem-13
muži-4
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži-2
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži790
ženy751
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem242
muži124
ženy118
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži561
ženy482
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem256
muži105
ženy151
Střední stav obyvatel k 1.7.1 555
muži792
ženy763
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services