Základní charakteristiky Ratiboř

 Údaj
Kód obce544 787
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 875
Orná půda (ha)181
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)281
Zemědělská půda (ha)490
Lesní půda (ha)1 259
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)88
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem412
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem127
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti33
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci336
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 875
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži15
ženy9
Zemřelí celkem17
muži7
ženy10
Přirozený přírůstek celkem7
muži8
ženy-1
Přistěhovalí celkem35
muži15
ženy20
Vystěhovalí celkem40
muži19
ženy21
Saldo migrace celkem-5
muži-4
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem2
muži4
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži906
ženy910
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem279
muži154
ženy125
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži635
ženy634
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem268
muži117
ženy151
Střední stav obyvatel k 1.7.1 807
muži898
ženy909
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services