Základní charakteristiky Rudolfov

 Údaj
Kód obce544 981
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)319
Orná půda (ha)124
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)46
Zemědělská půda (ha)214
Lesní půda (ha)14
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)60
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem704
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem101
Stavebnictví89
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel164
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství46
Informační a komunikační činnosti16
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti99
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci512
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání79
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 320
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži18
ženy9
Zemřelí celkem21
muži14
ženy7
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem92
muži44
ženy48
Vystěhovalí celkem58
muži27
ženy31
Saldo migrace celkem34
muži17
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem40
muži21
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 252
ženy1 233
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem350
muži195
ženy155
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži848
ženy823
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem464
muži209
ženy255
Střední stav obyvatel k 1.7.2 431
muži1 224
ženy1 207
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services