Základní charakteristiky Valašské Meziříčí

 Údaj
Kód obce545 058
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 543
Orná půda (ha)1 362
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)372
Ovocné sady (ha)46
Trvalé trávní porosty (ha)710
Zemědělská půda (ha)2 490
Lesní půda (ha)1 722
Vodní plochy (ha)83
Zastavěné plochy (ha)240
Ostatní plochy (ha)920
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 409
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství162
Průmysl celkem925
Stavebnictví675
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 529
Doprava a skladování207
Ubytování, stravování a pohostinství299
Informační a komunikační činnosti84
Peněžnictví a pojišťovnictví170
Činnosti v oblasti nemovitostí265
Profesní, vědecké a technické činnosti728
Administrativní a podpůrné činnosti101
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání100
Zdravotní a sociální péče119
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti123
Ostatní činnosti457
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno305
podle právní formyStátní organizace31
Akciové společnosti25
Obchodní společnosti554
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci3 746
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání495
Zemědělští podnikatelé41
Ostatní právní formy596
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček10
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 5
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 455
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem247
muži124
ženy123
Zemřelí celkem300
muži159
ženy141
Přirozený přírůstek celkem-53
muži-35
ženy-18
Přistěhovalí celkem324
muži147
ženy177
Vystěhovalí celkem441
muži210
ženy231
Saldo migrace celkem-117
muži-63
ženy-54
Přírůstek/úbytek celkem-170
muži-98
ženy-72
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 935
ženy13 688
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 881
muži2 041
ženy1 840
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 969
ženy9 011
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 762
muži1 925
ženy2 837
Střední stav obyvatel k 1.7.26 868
muži13 077
ženy13 791
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola10
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)9
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)38
Tělocvičny (vč. školních)17
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa20
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení10
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services