Základní charakteristiky Svatý Jan nad Malší

 Údaj
Kód obce545 104
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 295
Orná půda (ha)403
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)208
Zemědělská půda (ha)641
Lesní půda (ha)473
Vodní plochy (ha)112
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)59
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem138
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem21
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci94
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 295
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem3
muži1
ženy2
Přirozený přírůstek celkem2
muži1
ženy1
Přistěhovalí celkem16
muži9
ženy7
Vystěhovalí celkem6
muži2
ženy4
Saldo migrace celkem10
muži7
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem12
muži8
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži264
ženy273
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem97
muži47
ženy50
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži191
ženy178
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem71
muži26
ženy45
Střední stav obyvatel k 1.7.524
muži259
ženy265
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services