Základní charakteristiky Ševětín

 Údaj
Kód obce545 121
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)811
Orná půda (ha)391
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)123
Zemědělská půda (ha)535
Lesní půda (ha)93
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)131
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem311
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem45
Stavebnictví41
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci222
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání45
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 811
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem14
muži8
ženy6
Přirozený přírůstek celkem6
muži3
ženy3
Přistěhovalí celkem34
muži14
ženy20
Vystěhovalí celkem28
muži14
ženy14
Saldo migrace celkem6
muži0
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem12
muži3
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži649
ženy717
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem227
muži111
ženy116
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži469
ženy480
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem190
muži69
ženy121
Střední stav obyvatel k 1.7.1 350
muži647
ženy703
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services