Základní charakteristiky Velké Karlovice

 Údaj
Kód obce545 163
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 080
Orná půda (ha)124
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)1 477
Zemědělská půda (ha)1 644
Lesní půda (ha)6 038
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)55
Ostatní plochy (ha)296
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem614
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství122
Průmysl celkem125
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel74
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství62
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci455
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání36
Zemědělští podnikatelé40
Ostatní právní formy51
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 079
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži12
ženy9
Zemřelí celkem30
muži18
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-6
ženy-3
Přistěhovalí celkem44
muži21
ženy23
Vystěhovalí celkem46
muži21
ženy25
Saldo migrace celkem-2
muži0
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-6
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 270
ženy1 297
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem341
muži185
ženy156
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži888
ženy865
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem473
muži197
ženy276
Střední stav obyvatel k 1.7.2 592
muži1 284
ženy1 308
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)20
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services