Základní charakteristiky Týn nad Vltavou

 Údaj
Kód obce545 201
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 302
Orná půda (ha)1 924
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)105
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)342
Zemědělská půda (ha)2 373
Lesní půda (ha)1 210
Vodní plochy (ha)133
Zastavěné plochy (ha)100
Ostatní plochy (ha)487
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 935
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem271
Stavebnictví310
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel365
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství124
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví76
Činnosti v oblasti nemovitostí131
Profesní, vědecké a technické činnosti176
Administrativní a podpůrné činnosti29
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání27
Zdravotní a sociální péče27
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti45
Ostatní činnosti126
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno88
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti131
Družstevní organizace62
Finanční podniky0
Živnostníci1 306
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání200
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy222
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 303
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem95
muži49
ženy46
Zemřelí celkem66
muži33
ženy33
Přirozený přírůstek celkem29
muži16
ženy13
Přistěhovalí celkem158
muži67
ženy91
Vystěhovalí celkem179
muži84
ženy95
Saldo migrace celkem-21
muži-17
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem8
muži-1
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 021
ženy4 137
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 294
muži650
ženy644
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 917
ženy2 850
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 097
muži454
ženy643
Střední stav obyvatel k 1.7.8 187
muži4 024
ženy4 163
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services