Základní charakteristiky Zubří

 Údaj
Kód obce545 252
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 839
Orná půda (ha)517
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)106
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)480
Zemědělská půda (ha)1 109
Lesní půda (ha)1 442
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)208
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 066
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství69
Průmysl celkem180
Stavebnictví148
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel254
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství38
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví24
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti87
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti89
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno56
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti67
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci809
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání91
Zemědělští podnikatelé27
Ostatní právní formy60
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 839
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem63
muži36
ženy27
Zemřelí celkem60
muži35
ženy25
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem121
muži59
ženy62
Vystěhovalí celkem114
muži45
ženy69
Saldo migrace celkem7
muži14
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem10
muži15
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 800
ženy2 781
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem872
muži447
ženy425
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 967
ženy1 863
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem879
muži386
ženy493
Střední stav obyvatel k 1.7.5 550
muži2 765
ženy2 785
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services