Základní charakteristiky Všemyslice

 Údaj
Kód obce545 287
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 813
Orná půda (ha)758
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)303
Zemědělská půda (ha)1 113
Lesní půda (ha)1 462
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)166
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem286
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem33
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci213
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 813
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži1
ženy6
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem2
muži-1
ženy3
Přistěhovalí celkem55
muži26
ženy29
Vystěhovalí celkem33
muži15
ženy18
Saldo migrace celkem22
muži11
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem24
muži10
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži538
ženy510
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem139
muži74
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži408
ženy351
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem150
muži56
ženy94
Střední stav obyvatel k 1.7.1 008
muži518
ženy490
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services