Základní charakteristiky Dolní Dvořiště

 Údaj
Kód obce545 465
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 002
Orná půda (ha)1 566
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)8
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)2 882
Zemědělská půda (ha)4 457
Lesní půda (ha)3 579
Vodní plochy (ha)160
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)786
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem291
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství52
Průmysl celkem24
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel41
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci189
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 002
Počet katastrů12
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem22
muži6
ženy16
Vystěhovalí celkem51
muži24
ženy27
Saldo migrace celkem-29
muži-18
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-28
muži-18
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži655
ženy616
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem214
muži116
ženy98
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži475
ženy431
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem151
muži64
ženy87
Střední stav obyvatel k 1.7.1 309
muži682
ženy627
Průměrný věk38,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services