Základní charakteristiky Frymburk

 Údaj
Kód obce545 481
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 408
Orná půda (ha)355
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1 282
Zemědělská půda (ha)1 644
Lesní půda (ha)1 894
Vodní plochy (ha)1 587
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)261
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem472
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem31
Stavebnictví79
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství108
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí34
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti59
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci335
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 407
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži3
ženy-2
Přistěhovalí celkem30
muži18
ženy12
Vystěhovalí celkem46
muži19
ženy27
Saldo migrace celkem-16
muži-1
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži2
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži668
ženy612
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem171
muži101
ženy70
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži491
ženy448
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem170
muži76
ženy94
Střední stav obyvatel k 1.7.1 302
muži665
ženy637
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services