Základní charakteristiky Holubov

 Údaj
Kód obce545 490
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 556
Orná půda (ha)238
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)291
Zemědělská půda (ha)571
Lesní půda (ha)829
Vodní plochy (ha)46
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)94
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem259
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem37
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel35
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci182
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání36
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 556
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži0
ženy11
Zemřelí celkem15
muži9
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-9
ženy5
Přistěhovalí celkem29
muži15
ženy14
Vystěhovalí celkem16
muži8
ženy8
Saldo migrace celkem13
muži7
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem9
muži-2
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži500
ženy550
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem179
muži77
ženy102
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži344
ženy356
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem171
muži79
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.1 050
muži507
ženy543
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services