Základní charakteristiky Hořice na Šumavě

 Údaj
Kód obce545 520
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 191
Orná půda (ha)97
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)1 749
Zemědělská půda (ha)1 880
Lesní půda (ha)1 034
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)247
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem210
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem33
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci147
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 191
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži5
ženy3
Zemřelí celkem10
muži7
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-2
ženy0
Přistěhovalí celkem35
muži17
ženy18
Vystěhovalí celkem13
muži5
ženy8
Saldo migrace celkem22
muži12
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem20
muži10
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži416
ženy414
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem145
muži74
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži303
ženy292
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem90
muži39
ženy51
Střední stav obyvatel k 1.7.798
muži405
ženy393
Průměrný věk37,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services