Základní charakteristiky Kájov

 Údaj
Kód obce545 554
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 516
Orná půda (ha)918
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)778
Zemědělská půda (ha)1 721
Lesní půda (ha)2 345
Vodní plochy (ha)41
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)384
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem440
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem54
Stavebnictví58
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel67
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství42
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti47
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci302
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 519
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži8
ženy10
Zemřelí celkem8
muži5
ženy3
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem47
muži18
ženy29
Vystěhovalí celkem56
muži26
ženy30
Saldo migrace celkem-9
muži-8
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem1
muži-5
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži832
ženy861
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem325
muži161
ženy164
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži596
ženy597
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem175
muži75
ženy100
Střední stav obyvatel k 1.7.1 663
muži828
ženy835
Průměrný věk36,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services