Základní charakteristiky České Velenice

 Údaj
Kód obce546 089
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 209
Orná půda (ha)64
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)171
Zemědělská půda (ha)261
Lesní půda (ha)738
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)153
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem795
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem98
Stavebnictví74
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel309
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství62
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí45
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti65
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno53
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci537
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy263
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 209
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži15
ženy17
Zemřelí celkem27
muži15
ženy12
Přirozený přírůstek celkem5
muži0
ženy5
Přistěhovalí celkem122
muži51
ženy71
Vystěhovalí celkem119
muži61
ženy58
Saldo migrace celkem3
muži-10
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem8
muži-10
ženy18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 674
ženy1 729
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem510
muži244
ženy266
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 238
ženy1 165
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem490
muži192
ženy298
Střední stav obyvatel k 1.7.3 405
muži1 694
ženy1 711
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services