Základní charakteristiky Dačice

 Údaj
Kód obce546 127
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 699
Orná půda (ha)3 696
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)101
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)600
Zemědělská půda (ha)4 399
Lesní půda (ha)1 601
Vodní plochy (ha)137
Zastavěné plochy (ha)107
Ostatní plochy (ha)455
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 634
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství106
Průmysl celkem212
Stavebnictví213
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel431
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství86
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví53
Činnosti v oblasti nemovitostí48
Profesní, vědecké a technické činnosti138
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání26
Zdravotní a sociální péče34
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti40
Ostatní činnosti138
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno37
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti154
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 097
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání185
Zemědělští podnikatelé37
Ostatní právní formy153
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 700
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce16
ObyvatelstvoŽivě narození celkem91
muži56
ženy35
Zemřelí celkem68
muži32
ženy36
Přirozený přírůstek celkem23
muži24
ženy-1
Přistěhovalí celkem82
muži31
ženy51
Vystěhovalí celkem139
muži68
ženy71
Saldo migrace celkem-57
muži-37
ženy-20
Přírůstek/úbytek celkem-34
muži-13
ženy-21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 750
ženy3 892
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 068
muži549
ženy519
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 629
ženy2 588
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 357
muži572
ženy785
Střední stav obyvatel k 1.7.7 717
muži3 782
ženy3 935
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services