Základní charakteristiky Deštná

 Údaj
Kód obce546 151
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 269
Orná půda (ha)526
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)214
Zemědělská půda (ha)765
Lesní půda (ha)394
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)70
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem155
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem32
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci109
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 270
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži8
ženy5
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem12
muži7
ženy5
Přistěhovalí celkem21
muži8
ženy13
Vystěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Saldo migrace celkem6
muži1
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem18
muži8
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži368
ženy394
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem124
muži66
ženy58
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži250
ženy256
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem132
muži52
ženy80
Střední stav obyvatel k 1.7.734
muži354
ženy380
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services