Základní charakteristiky Kardašova Řečice

 Údaj
Kód obce546 542
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 583
Orná půda (ha)1 198
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)585
Zemědělská půda (ha)1 833
Lesní půda (ha)1 961
Vodní plochy (ha)525
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)212
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem524
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem85
Stavebnictví99
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci386
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání56
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 583
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži13
ženy9
Zemřelí celkem37
muži19
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-6
ženy-9
Přistěhovalí celkem60
muži23
ženy37
Vystěhovalí celkem73
muži36
ženy37
Saldo migrace celkem-13
muži-13
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-28
muži-19
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 134
ženy1 149
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem359
muži180
ženy179
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži798
ženy729
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem397
muži156
ženy241
Střední stav obyvatel k 1.7.2 280
muži1 135
ženy1 145
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services