Základní charakteristiky Nová Včelnice

 Údaj
Kód obce546 801
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 010
Orná půda (ha)458
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)171
Zemědělská půda (ha)666
Lesní půda (ha)128
Vodní plochy (ha)79
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)109
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem466
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem47
Stavebnictví87
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel113
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství38
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace15
Finanční podniky0
Živnostníci345
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání42
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 010
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži10
ženy8
Zemřelí celkem38
muži22
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-12
ženy-8
Přistěhovalí celkem47
muži21
ženy26
Vystěhovalí celkem56
muži24
ženy32
Saldo migrace celkem-9
muži-3
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-29
muži-15
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 125
ženy1 193
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem297
muži154
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži793
ženy778
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem450
muži178
ženy272
Střední stav obyvatel k 1.7.2 347
muži1 146
ženy1 201
Průměrný věk43,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services