Základní charakteristiky Staré Město pod Landštejnem

 Údaj
Kód obce547 212
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 927
Orná půda (ha)771
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)933
Zemědělská půda (ha)1 721
Lesní půda (ha)4 611
Vodní plochy (ha)198
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)377
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem113
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem14
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel11
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci81
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 927
Počet katastrů15
Počet územně technických jednotek15
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži1
ženy3
Zemřelí celkem2
muži0
ženy2
Přirozený přírůstek celkem2
muži1
ženy1
Přistěhovalí celkem7
muži3
ženy4
Vystěhovalí celkem20
muži6
ženy14
Saldo migrace celkem-13
muži-3
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-2
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži256
ženy240
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem65
muži33
ženy32
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži189
ženy166
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem76
muži34
ženy42
Střední stav obyvatel k 1.7.515
muži261
ženy254
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services