Základní charakteristiky Třeboň

 Údaj
Kód obce547 336
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 836
Orná půda (ha)1 814
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)86
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 105
Zemědělská půda (ha)3 005
Lesní půda (ha)3 942
Vodní plochy (ha)2 064
Zastavěné plochy (ha)135
Ostatní plochy (ha)689
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 348
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství115
Průmysl celkem240
Stavebnictví213
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel483
Doprava a skladování41
Ubytování, stravování a pohostinství312
Informační a komunikační činnosti23
Peněžnictví a pojišťovnictví67
Činnosti v oblasti nemovitostí144
Profesní, vědecké a technické činnosti241
Administrativní a podpůrné činnosti25
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání46
Zdravotní a sociální péče41
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti61
Ostatní činnosti179
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno72
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti25
Obchodní společnosti185
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 606
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání225
Zemědělští podnikatelé35
Ostatní právní formy250
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny2
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 833
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem84
muži43
ženy41
Zemřelí celkem98
muži47
ženy51
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-4
ženy-10
Přistěhovalí celkem164
muži76
ženy88
Vystěhovalí celkem160
muži69
ženy91
Saldo migrace celkem4
muži7
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži3
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 133
ženy4 455
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 259
muži642
ženy617
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 801
ženy2 836
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 692
muži690
ženy1 002
Střední stav obyvatel k 1.7.8 630
muži4 146
ženy4 484
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services