Základní charakteristiky Častrov

 Údaj
Kód obce547 719
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 578
Orná půda (ha)1 309
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)543
Zemědělská půda (ha)1 878
Lesní půda (ha)1 490
Vodní plochy (ha)60
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)123
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem117
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem18
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel19
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci79
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 578
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem2
muži1
ženy1
Přirozený přírůstek celkem8
muži4
ženy4
Přistěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Vystěhovalí celkem12
muži3
ženy9
Saldo migrace celkem13
muži9
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem21
muži13
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži297
ženy278
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem104
muži46
ženy58
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži195
ženy159
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem117
muži56
ženy61
Střední stav obyvatel k 1.7.550
muži280
ženy270
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services