Základní charakteristiky Černovice

 Údaj
Kód obce547 760
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 651
Orná půda (ha)1 824
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)328
Zemědělská půda (ha)2 228
Lesní půda (ha)1 149
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)45
Ostatní plochy (ha)199
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem383
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem48
Stavebnictví81
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci288
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 651
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži5
ženy10
Zemřelí celkem25
muži13
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-8
ženy-2
Přistěhovalí celkem38
muži16
ženy22
Vystěhovalí celkem20
muži12
ženy8
Saldo migrace celkem18
muži4
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem8
muži-4
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži876
ženy915
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem244
muži118
ženy126
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži613
ženy584
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem350
muži145
ženy205
Střední stav obyvatel k 1.7.1 808
muži886
ženy922
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem7
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services