Základní charakteristiky Písek

 Údaj
Kód obce549 240
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 323
Orná půda (ha)1 524
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)168
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)498
Zemědělská půda (ha)2 208
Lesní půda (ha)2 983
Vodní plochy (ha)178
Zastavěné plochy (ha)233
Ostatní plochy (ha)721
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem7 422
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství183
Průmysl celkem786
Stavebnictví793
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 592
Doprava a skladování187
Ubytování, stravování a pohostinství412
Informační a komunikační činnosti113
Peněžnictví a pojišťovnictví337
Činnosti v oblasti nemovitostí546
Profesní, vědecké a technické činnosti995
Administrativní a podpůrné činnosti141
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení15
Vzdělávání160
Zdravotní a sociální péče114
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti244
Ostatní činnosti623
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno173
podle právní formyStátní organizace23
Akciové společnosti36
Obchodní společnosti629
Družstevní organizace19
Finanční podniky0
Živnostníci4 924
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání860
Zemědělští podnikatelé54
Ostatní právní formy918
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)9
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 323
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem289
muži159
ženy130
Zemřelí celkem284
muži142
ženy142
Přirozený přírůstek celkem5
muži17
ženy-12
Přistěhovalí celkem615
muži273
ženy342
Vystěhovalí celkem580
muži290
ženy290
Saldo migrace celkem35
muži-17
ženy52
Přírůstek/úbytek celkem40
muži0
ženy40
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži14 244
ženy15 525
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 414
muži2 251
ženy2 163
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži9 833
ženy10 167
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 355
muži2 160
ženy3 195
Střední stav obyvatel k 1.7.29 711
muži14 258
ženy15 453
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol8
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola4
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem17
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)16
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté2
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)20
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 23
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče12
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services