Základní charakteristiky Čížová

 Údaj
Kód obce549 347
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 610
Orná půda (ha)1 115
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)247
Zemědělská půda (ha)1 412
Lesní půda (ha)1 876
Vodní plochy (ha)102
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)187
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem257
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem42
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci197
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 610
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži6
ženy8
Zemřelí celkem11
muži6
ženy5
Přirozený přírůstek celkem3
muži0
ženy3
Přistěhovalí celkem47
muži22
ženy25
Vystěhovalí celkem29
muži10
ženy19
Saldo migrace celkem18
muži12
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem21
muži12
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži569
ženy560
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem206
muži112
ženy94
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži383
ženy383
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem157
muži74
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.1 097
muži551
ženy546
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services