Základní charakteristiky Drhovle

 Údaj
Kód obce549 380
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 328
Orná půda (ha)1 223
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)245
Zemědělská půda (ha)1 519
Lesní půda (ha)602
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)159
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem136
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem23
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel20
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci93
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 328
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1
muži0
ženy1
Zemřelí celkem13
muži6
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-6
ženy-6
Přistěhovalí celkem40
muži23
ženy17
Vystěhovalí celkem23
muži9
ženy14
Saldo migrace celkem17
muži14
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem5
muži8
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži280
ženy260
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem62
muži27
ženy35
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži195
ženy150
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem133
muži58
ženy75
Střední stav obyvatel k 1.7.529
muži270
ženy259
Průměrný věk47,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services