Základní charakteristiky Pozlovice

 Údaj
Kód obce549 401
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)959
Orná půda (ha)119
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)203
Zemědělská půda (ha)344
Lesní půda (ha)454
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)104
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem350
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem61
Stavebnictví36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci255
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny2
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 959
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži10
ženy7
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem11
muži7
ženy4
Vystěhovalí celkem24
muži7
ženy17
Saldo migrace celkem-13
muži0
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži6
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži602
ženy623
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem205
muži110
ženy95
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži419
ženy416
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem185
muži73
ženy112
Střední stav obyvatel k 1.7.1 226
muži594
ženy632
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény8
- z toho kryté bazény6
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services