Základní charakteristiky Kovářov

 Údaj
Kód obce549 517
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 044
Orná půda (ha)2 511
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)77
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)648
Zemědělská půda (ha)3 237
Lesní půda (ha)1 106
Vodní plochy (ha)318
Zastavěné plochy (ha)58
Ostatní plochy (ha)325
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem355
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem86
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel49
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci270
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 044
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce17
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem17
muži8
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-4
ženy-5
Přistěhovalí celkem24
muži9
ženy15
Vystěhovalí celkem24
muži4
ženy20
Saldo migrace celkem0
muži5
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži1
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži714
ženy727
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem185
muži94
ženy91
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži487
ženy467
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem302
muži133
ženy169
Střední stav obyvatel k 1.7.1 446
muži712
ženy734
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services