Základní charakteristiky Milevsko

 Údaj
Kód obce549 576
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 232
Orná půda (ha)1 445
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)82
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)852
Zemědělská půda (ha)2 383
Lesní půda (ha)1 351
Vodní plochy (ha)60
Zastavěné plochy (ha)113
Ostatní plochy (ha)326
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 094
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství82
Průmysl celkem392
Stavebnictví259
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel438
Doprava a skladování51
Ubytování, stravování a pohostinství105
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví68
Činnosti v oblasti nemovitostí109
Profesní, vědecké a technické činnosti213
Administrativní a podpůrné činnosti32
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání34
Zdravotní a sociální péče22
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti62
Ostatní činnosti186
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno71
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti13
Obchodní společnosti108
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci1 560
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání173
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy234
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 232
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem71
muži38
ženy33
Zemřelí celkem96
muži51
ženy45
Přirozený přírůstek celkem-25
muži-13
ženy-12
Přistěhovalí celkem134
muži53
ženy81
Vystěhovalí celkem146
muži77
ženy69
Saldo migrace celkem-12
muži-24
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem-37
muži-37
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 214
ženy4 510
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 119
muži562
ženy557
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 894
ženy2 871
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 840
muži758
ženy1 082
Střední stav obyvatel k 1.7.8 791
muži4 272
ženy4 519
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení3
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services