Základní charakteristiky Mirotice

 Údaj
Kód obce549 584
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 560
Orná půda (ha)1 330
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)465
Zemědělská půda (ha)1 852
Lesní půda (ha)390
Vodní plochy (ha)81
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)199
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem293
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem38
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci211
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 560
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem13
muži5
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-3
muži0
ženy-3
Přistěhovalí celkem39
muži17
ženy22
Vystěhovalí celkem30
muži14
ženy16
Saldo migrace celkem9
muži3
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem6
muži3
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži612
ženy604
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem218
muži114
ženy104
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži411
ženy368
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem219
muži87
ženy132
Střední stav obyvatel k 1.7.1 208
muži607
ženy601
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services