Základní charakteristiky Mirovice

 Údaj
Kód obce549 592
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 204
Orná půda (ha)1 560
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)187
Zemědělská půda (ha)1 784
Lesní půda (ha)210
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)41
Ostatní plochy (ha)145
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem385
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem63
Stavebnictví58
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel79
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci260
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 204
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem21
muži11
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-6
ženy-2
Přistěhovalí celkem35
muži16
ženy19
Vystěhovalí celkem35
muži13
ženy22
Saldo migrace celkem0
muži3
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-8
muži-3
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži760
ženy797
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem192
muži98
ženy94
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži556
ženy530
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem279
muži106
ženy173
Střední stav obyvatel k 1.7.1 570
muži765
ženy805
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services