Základní charakteristiky Tečovice

 Údaj
Kód obce549 649
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)667
Orná půda (ha)466
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)44
Zemědělská půda (ha)550
Lesní půda (ha)6
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)78
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem381
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem78
Stavebnictví52
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti63
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci254
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 667
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži13
ženy8
Zemřelí celkem9
muži8
ženy1
Přirozený přírůstek celkem12
muži5
ženy7
Přistěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Vystěhovalí celkem41
muži20
ženy21
Saldo migrace celkem-16
muži-7
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži-2
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži680
ženy633
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem198
muži110
ženy88
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži482
ženy433
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem200
muži88
ženy112
Střední stav obyvatel k 1.7.1 297
muži670
ženy627
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services