Základní charakteristiky Raškovice

 Údaj
Kód obce549 665
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)862
Orná půda (ha)353
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)222
Zemědělská půda (ha)628
Lesní půda (ha)93
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)84
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem357
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem48
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel80
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci266
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 862
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži7
ženy6
Zemřelí celkem14
muži5
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-1
muži2
ženy-3
Přistěhovalí celkem52
muži20
ženy32
Vystěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Saldo migrace celkem25
muži7
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem24
muži9
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži870
ženy919
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem254
muži132
ženy122
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži612
ženy617
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem306
muži126
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 759
muži858
ženy901
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services