Základní charakteristiky Sepekov

 Údaj
Kód obce549 843
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 853
Orná půda (ha)1 272
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)287
Zemědělská půda (ha)1 600
Lesní půda (ha)1 002
Vodní plochy (ha)88
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)125
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem318
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem61
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci240
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 852
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem18
muži12
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-8
ženy-3
Přistěhovalí celkem29
muži10
ženy19
Vystěhovalí celkem27
muži11
ženy16
Saldo migrace celkem2
muži-1
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-9
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži664
ženy672
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem165
muži82
ženy83
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži460
ženy431
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem280
muži122
ženy158
Střední stav obyvatel k 1.7.1 356
muži678
ženy678
Průměrný věk43,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services