Základní charakteristiky Prachatice

 Údaj
Kód obce550 094
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 892
Orná půda (ha)380
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)71
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)732
Zemědělská půda (ha)1 204
Lesní půda (ha)2 016
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)71
Ostatní plochy (ha)572
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 907
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství127
Průmysl celkem365
Stavebnictví366
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel577
Doprava a skladování72
Ubytování, stravování a pohostinství177
Informační a komunikační činnosti34
Peněžnictví a pojišťovnictví105
Činnosti v oblasti nemovitostí90
Profesní, vědecké a technické činnosti350
Administrativní a podpůrné činnosti42
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání48
Zdravotní a sociální péče58
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti94
Ostatní činnosti274
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno124
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti276
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 947
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání340
Zemědělští podnikatelé46
Ostatní právní formy275
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 892
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem108
muži59
ženy49
Zemřelí celkem102
muži58
ženy44
Přirozený přírůstek celkem6
muži1
ženy5
Přistěhovalí celkem180
muži94
ženy86
Vystěhovalí celkem299
muži135
ženy164
Saldo migrace celkem-119
muži-41
ženy-78
Přírůstek/úbytek celkem-113
muži-40
ženy-73
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 447
ženy5 772
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 641
muži827
ženy814
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 869
ženy3 935
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 774
muži751
ženy1 023
Střední stav obyvatel k 1.7.11 376
muži5 498
ženy5 878
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 20
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení11
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services