Základní charakteristiky Netolice

 Údaj
Kód obce550 442
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 635
Orná půda (ha)800
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)464
Zemědělská půda (ha)1 338
Lesní půda (ha)870
Vodní plochy (ha)163
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)228
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem638
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem92
Stavebnictví114
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel118
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti47
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci453
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy66
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 635
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži16
ženy12
Zemřelí celkem30
muži16
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-2
muži0
ženy-2
Přistěhovalí celkem59
muži26
ženy33
Vystěhovalí celkem69
muži33
ženy36
Saldo migrace celkem-10
muži-7
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-7
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 268
ženy1 324
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem409
muži206
ženy203
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži905
ženy877
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem401
muži157
ženy244
Střední stav obyvatel k 1.7.2 612
muži1 287
ženy1 325
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services