Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Volary

 Údaj
Kód obce550 671
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)10 753
Orná půda (ha)63
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)2 443
Zemědělská půda (ha)2 517
Lesní půda (ha)6 804
Vodní plochy (ha)130
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)1 249
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem903
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství211
Průmysl celkem78
Stavebnictví101
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel184
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství83
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti41
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti71
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno53
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti59
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci675
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy107
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 10 763
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži15
ženy21
Zemřelí celkem34
muži22
ženy12
Přirozený přírůstek celkem2
muži-7
ženy9
Přistěhovalí celkem92
muži41
ženy51
Vystěhovalí celkem110
muži50
ženy60
Saldo migrace celkem-18
muži-9
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-16
muži-16
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 946
ženy1 918
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem632
muži320
ženy312
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 420
ženy1 303
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem509
muži206
ženy303
Střední stav obyvatel k 1.7.3 913
muži1 981
ženy1 932
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services