Základní charakteristiky Blatná

 Údaj
Kód obce550 850
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 361
Orná půda (ha)1 630
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)85
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)677
Zemědělská půda (ha)2 395
Lesní půda (ha)1 263
Vodní plochy (ha)249
Zastavěné plochy (ha)99
Ostatní plochy (ha)354
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 421
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství65
Průmysl celkem188
Stavebnictví172
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel319
Doprava a skladování42
Ubytování, stravování a pohostinství60
Informační a komunikační činnosti19
Peněžnictví a pojišťovnictví57
Činnosti v oblasti nemovitostí83
Profesní, vědecké a technické činnosti183
Administrativní a podpůrné činnosti19
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče27
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti32
Ostatní činnosti118
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno50
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti116
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci960
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání161
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy167
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 360
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem65
muži32
ženy33
Zemřelí celkem82
muži40
ženy42
Přirozený přírůstek celkem-17
muži-8
ženy-9
Přistěhovalí celkem133
muži58
ženy75
Vystěhovalí celkem153
muži67
ženy86
Saldo migrace celkem-20
muži-9
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-37
muži-17
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 277
ženy3 432
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem923
muži510
ženy413
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 204
ženy2 289
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 293
muži563
ženy730
Střední stav obyvatel k 1.7.6 737
muži3 290
ženy3 447
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services